Strikkeoppskrifter konstrikk

1050 BLEIEBUKSE

Denne har god fasong til babyrumpa. Kanten ved låra kan vere enkel, eller dobbel som på bilete.
Storleien kan varieras med tjukkleiken på garnet, eller masketalet i ruta. Bruken tilseirer at garnet ikkje børe vere for tynt.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1060 Ullbukse til barn

Bukse med god passform, og overraskande grei å strikke, for den som har øvd litt på kont.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1065 Ullbukse til dukke

Buksa har småruter, men er ganske rask å strikke. Og så er det god passform som sit godt. Dette er til ei ca 25cm dukke. Er lett å regulere til dei som er større.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1070 Body ca 3 md

Denne bodyen gir god plass til rumpa. Er grei å strikke. Oppskrifta er på mange sider, grunna mange forklaringar og bilete.
Modellen er strikka i silke. Tynt ulgarn eller blanding av ull og silke egnar seg og godt.
Det er brukt 2mm pinnar.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1101 pulsvarmar

Pulsvarmar i kontstrikking er det naturleg å gi form som går fram over handflata, og varmar der og. Mønster i ruta kan varierast med rette og vrange masker, perler og/eller forskjellige strikkemønstre.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1102 kontlue - grunnoppskrift

Du kan strikke kontlue ved å følgje oppskrifta nøye. Men, med utgangspunkt i denne oppskrifta kan du lage deg dine eigne utgåver av kontstrikka luer i klassisk toppluemodell.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1103 kontlue

Oppskrift på kontstrikka topplue i mohairgarn.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1104 lue med taggekant

I denne oppskrifta er det framlegg til masketal og talet på ruter til forskjellig storleik og garnkvalitet.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1105 lue - taggekant perler knutar

Oppskrift, detaljert nærast frå maske til maske. Men du kan sjølvsagt bytte ut perler og knutar med anna mønstring.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1106 pulsvarmar 6 ruter

Desse pulsvarmarane har 5 maskar i ruta. Her er brukt pinnar 2,5mm. Tynnare garn, som det bør brukast tynnare pinnar til, tilseier 7-8 ruter i omgangen. I denne oppskrifta blir tråden brukt oppover i mønsteret, utan å bli kutta i overgangane mellom fargane.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1107 pulsvarmar

Handplagg med tommelopning, som er ei ganske enkel oppskrift. Den har bare ein tråd å halde styr på. Fasongen gjer at den varmar godt opp mot tommelen og held seg på plass.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1108 pulsvarmar

Handplagg med tommelopning, som er dekorert med nokre perler. Bare ein tråd å halde styr på, og perlene. Fasongen gjer at den varmar godt opp mot tommelen og held seg på plass.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1110 vottar

Elastisiteten i kont gjer at ein storleik passer til fleire slags hender. Det er likevel greit å bruke garn og masketal når storleiken skal regulerast.
I modellen er brukt 3 fargar. Men votten gjer seg og i 1 eller 2 fargar.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1111 pulsvarmar

Denne oppskrifta er ganske detaljert med illustrasjonar. Det krevjande i oppskrifta er nok å stoppe på rett stad ved skifte av garn. Elles er det brukt ein kant nede, som er fin å buke i mange slags strikkearbeid, og som er fin å bruke når arbeidet tek til med halve ruter.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1111b entrelac knit wrist cuff

Step by step, for right and left hand knitting. Easy
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1112 entrelac cap

Pattern how to knit entrelac cap in different size with different material.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1113 pulsvarmar den enklaste

Eit enkelt kontprosjekt, handplagg med eit garn og bare heile ruter i glattstrikk. Eignar seg som første kontstrikkprosjekt. Korleis strikke tilbake utan å snu arbeidet kan lastar ned frå strikketeknikkar.
Første ruterunden kan, men må ikkje, vere i riller, elles glattstrikk.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1114 pulsvarmar den nest enklaste

Det er greit å starte kontstrikking med denne, øve på venstrehandstrikking og flytte på maskar for å strikke frå der tråden er.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1116 B pulsvarmar

Denne oppskrifta har oppsett til utskriftsvennleg versjon i dobbelsidig utskrift. Er strikka i 2 fargar og perler. Det er ein variant av 1116. Høver godt som øvingsarbeid.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1116 pulsvarmer

Denne oppskrifta er i utskriftsvennleg versjon til tosidig utskrift. Det er nytta 2 garn og perler. Har ein litt tjukkare kvalitet - pinnar 3mm. Er grei å bruke som øvingsarbeid
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1117 pulsvarmar

Denne oppskrifta har oppsett til utskriftsvennleg versjon i dobbelsidig utskrift. Er strikka i 2 fargar og perler. Materialar som høver til pinnar på 3mm. Høver godt som øvingsarbeid.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1120 Panneband i kontstrikk

Oppskrift med 3 variantar, med variert vanskegrad, forklart med tekst og bilete. Eignar seg godt som startarbeid.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1201 skjørt

Det er ei grunnoppskrift, og må tilpassast den som skal ha skjørtet. Når utrekninga er gjort, er det eit greit arbeid å ha i fanget. Skjørtet er på mange måtar ei vidareføring av lue 1102.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1202 skjørt - knekort

Dette er ei grunnoppskrift til knekort skjørt. Skjørtet har taggekant nede, som vil seie at du byrjar med heile ruter. Skjørtet kan tilpassast alle storleikar.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1203 genser - ca 130cm

Modellen har rundfelling og er strikka i tjukt fleirfarga garn.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1204 kontgenser - str 38

Modellen har rundfelling og er strikka i eit tjukkare fleirfarga mohairgarn.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1205 kontjakke - str 38-40

Modellen har rundfelling. Jakke med passform. I modellen er det brukt eit fleirfarga garn, men einsfarga eller fleire fargar etter ønskje kan sjølvsagt brukast.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1206 kontjakke - grunnoppskrift

Sidan dette er ei grunnoppskrift er den laga slik at du må rekne litt for å få den storleiken du treng. Alle rutene i bolen har same storleik, medan rutene i ermet blir mindre ned mot handflata. Det er viktig å strikke rute for rute, følgje diagrammet. Oppskrifta inneheld fleire variantar, også i talet på ruter.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1207 herregenser, str ca 50

Genseren har rundfelling og er strikka i ei farge. Oppskrifta er svært detaljert, ruterunde for ruterunde.
Korleis ein strikkar fram og tilbake utan å snu arbeidet, kan lastast ned kostnadsfritt frå strikketeknikkar.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1208 Barneakke med raglanfelling ca 90 cm

Jakke med god passform. Her er brukt eit ganske tjukt bomullgarn. Men mykje anna kan brukast. Pass bare på å tilpasse storleiken på rutene. Oppskrifta er ganske detaljert.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1210 Barneakke med raglanfelling 75-80cm

Ulljakke i 2 fargar, med tradisjonell bruk av fargane - annakvar rekkje med kvar farge. Det vil likevel vere best å ha øvd litt på teknikken, før denne blir strikka. Den er ganske detaljert, men vil likevel krevje at kontstrikking ikkje er ukjent.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1211 Jakke med raglanfelling str M

Ei ganske detaljert oppskrift. Rutene har mønsterstrikk som gjer rutene litt fastare.
Lengda på jakka kan varierast med talet på ruterekkjer. Pass bare på at ermet og bol blir avslutta likt før raglanfellinga tek til - høgre mot venstre, eller venstre mot høgre.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1212 Barnejakke i silke

Grei jakka å strikke. Viktig å følgje oppskrifta ved skifting av farger.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1214 dukkejakke

Dukkejakke er eit fint øvingsprosjekt.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1215 Barneakke med raglanfelling

Denne jakka kan strikkast i minst 3 forskjellige storleikar, med same maske- og rutetal, ved å variere tjukkleiken på garnet.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1301 kontveske - entrelac bag

Denne veska, som har 12 ruter, held seg best om den blir strikka i eit ganske fast garn, eller i ull som blir tova. I kontstrikking er det storleiken på ruta som er avgjerande for kor stort eller lite det endelege resultatet blir.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1302 kont - entrelac shoulderbag

Denne modellen har 22 ruter. Garnkvalitetane kan variere. I modellen er det brukt forskjellige lissegarn. Grei veske å strikke. Storleik blir variert med storleiken på kvar enkelt rute.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1303 kontveske

Ved å strikke rutene i den rekkefølgje som det går fram av mønsteret skulle denne vere grei å strikke.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1304 kontveske

Ei grei veske å øve seg på. Storleiken på ruta, som du avgjer med masketal og garnkvalitet, bestemmer storleiken på veska. Dei små rutene må gå opp i masketalet som er i den store.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1305 kont - entrelac shoulderbag

Veska har 90 ruter. Storleiken på kvar enkelt rute er avgjerande for kor stor veska blir. Denne modellen er ei lita selskapsveske. Med fleire maskar i ruta kan det til dømes bli ei god handleveske.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1307 pute

Puta er strikka slik at det ikkje er lett å sjå kor start og slutt er. Bruk helst innerpute som kan sendast til vask i lag med puta, då innerputa er innstrikka.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1308 veske

Ei steg for steg oppskrift, i tekst og bilete. Høver godt om ein ikkje er så øvd i teknikken.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1309 mobiltelefonsokk

Mobiltelefonsokk med lukking. Med litt kontstrikktrening er det lett å variere avsluttinga.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1310 PC-pose

Kontstrikka pose for å skåne den bærbare når den skal i sekken.
Ei oppskrift for den som har øvd seg noko på teknikken.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga

1399 entrelac bag, squares bottom

The model is knitted in three colors tight yarn. If such yarn is unavailable, lace
yarn is a good alternative.
The size of the bag is among
other things regulated by the number of stitches in the square. Following the recipe is no problem
if the number of stitches is different.
Pris : 30 Nok
Legg i handlekorga
------------------------------